Polyvalent Ulighed og Forskel

I dette projektinteresse undersøger Ina Jessen politiseringen af, hvad der kan betragtes som den visuelle repræsentation af kønsspecifikke magtstrukturer i grænsefladen med materielle ikonografier i kunstneriske positioner. Med henvisning til den normative skelnen mellem kønsfordeling vedrører projektet for eksempel primært oplysning om magtstrukturer og hierarkier, vedvarende socio-politisk ulighed og manglende lighed i forskellige dele af civilsamfundet. Refleksion over konventioner er også relevant her, da den afslører sociale normer og kønsspecifikke egenskaber. Ina Jessen inkluderer emnet inden for rammerne af følgende internationale konferencer:

Gender, Diversity and the Performing Arts · Kunstnerisk-videnskabelig symposium · Hamburg University of Music and Theatre · Spring 2021

Let’s Talk ‘Dirty’! · Symposium · Loughborough University · 28 10 2020

Monica Bonvicini, sadisfy me, 2019, Digitaloffsetdruck, 70,0 × 50,0 cm, © Edition Griffelkunst, Hamburg

Kontakt