forskning

Som kunsthistoriker undersøger Dr. Ina Jessen sociopolitiske og kritiske spørgsmål om visuel kunst. Ifølge hendes forståelse markerer kunst et socialt reflekterende medium, hvis relevans er særlig tydelig i politisk ikonografi – både kunsthistorisk og nutidig.

Fokus for hendes videnskabelige og kuratoriske praksis er perspektiver i grænsefladen mellem sociale og politiske påvirkninger og udviklinger i et gensidigt forhold til kunstneriske udtryk og udviklingsprocesser. Arbejdsgenes og de politiske påvirkninger, der reflekteres deri, udgør hovedfokus. Dette hængslede øjeblik afspejles i begge hendes afhandling En tysk Maler. Otto Dix og National Socialismen (Dr. phil., 2019) og det materielle ikonografisk orienterede postdoc-projekt samt i deres ikke-universitets- og kuratoriske projekter. Sidstnævnte oprettes ofte i samarbejde med forskellige institutioner og aktører i kunstlandskabet.

Ina Jessens nuværende forskningsområder har været Otto Dix i spejlet af klassisk moderne og politisk ikonografi såvel som materiel ikonografi af det processuelle og flygtige i moderne kunst siden 1960’erne. Med hensyn til materielle ikonografiske attributter og processer beskæftiger hun sig også med socialt kritiske spørgsmål såsom kønsfølsomhed, vedvarende ulovlighed på forskellige samfundsområder, magtspolitiske udtryk og det gensidige forhold til vedvarende stigmatisering.

 

Kontakt