Griffelkunst i Nationalsocialisme

Forskningsprojekt i samarbejde med Griffelkunst-Vereinigung Hamburg e.V. · Seilerstraße 42 · 20359 Hamburg

Som en del af Washington-erklæringen (1998) har adskillige nationer mødt hinanden for at fremme processen med at komme overens med det nationalsocialistiske regime med hensyn til kunst og kulturpolitik og således især give plads til spørgsmål vedrørende restitution af kunst og kulturelle aktiver konfiskeret af forfølgelse. Siden da har der været en vidtrækkende, kunstpolitisk og kunsthistorisk diskussion af nutidens politiske måder at forhandle om kunsten i første halvdel af det 20. århundrede og især klassisk modernisme. Udstillingsstrategier for anerkendt og som “degenereret” kunst, konfiskation på museer samt kunsthandel under nationalsocialismen repræsenterer nogle vigtige positioner i løbet af det kunsthistoriske arbejde i den aktuelle politiske kontekst af dette emneområde Kunstforeninger i løbet af det NS diktatur.

Mellem 1933 og 1945 offentliggjorde Griffelkunst-Vereinigung Hamburg e.V. 786 grafiske positioner af forskellige kunstnere. De udgivne værker samt udvælgelsen af ​​kunstnerpersonlighederne giver information om aktuelle kunsthistoriske og -politiske spørgsmål om de historiske omstændigheder og nutidig politisk udvikling omkring styluskunsten under nationalsocialismen i Tyskland. Udgangspunktet er spørgsmål om Griffelkunst-Vereinigungs rolle i forbindelse med nazistisk kunstpolitik, valg og udgave af de kunstneriske positioner samt (kunst) historiske fund, der kan identificeres ud fra den.

Kontakt