Hej, mit navn er Ina Jessen!

Som kunsthistoriker undersøger jeg socio-politiske spørgsmål inden for billedkunst. Dette er emnet for mit videnskabelige og kuratoriske arbejde såvel som universitetsundervisning. Mit hovedfokus er på klassisk modernisme omkring Otto Dix samt materielle processer og deres politisk-ikonografiske opladning og relevans i nutidskunst.

Kontakt