Hej, mit navn er Ina Jessen!

Som kunsthistoriker med en doktorgrad undersøger jeg socio-politiske og socio-kritiske spørgsmål inden for billedkunst. Dette er emnet for mit videnskabelige og kuratoriske arbejde såvel som universitetsundervisning og undervisningsprojekter. Mit hovedfokus er på klassisk modernisme omkring Otto Dix samt materielle processer og deres politisk-ikonografiske opladning og relevans i nutidskunst siden 1960’erne.

Kontakt